Kunngjøring fra styret i Bergen Rideklubb

Postet av Bergen Rideklubb den 3. Des 2016

En tidligere ridetrener i klubben er i Gulating lagmannsrett dømt for overtredelse av straffeloven av 1902 §193 første ledd, til ubetinget fengsel i to år, for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, i perioden 2002 -2008.

Saken er omtalt i hestesport.no: LINK

Styret i Bergen Rideklubb stiller seg bak uttalelsene fra Norges Rytterforbund i denne artikkelen, og tar på det sterkeste avstand fra seksuelle overgrep og seksuell trakassering. Seksuelle overgrep og seksuell trakassering og alle andre overgrep er totalt uforenlig med det Bergen Rideklubb står for. Dette gjelder uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonsnivå. Alle utøvere og medlemmer skal kunne føle seg trygge på klubbens tillitspersoner og ansatte. Styret er i tett kontakt med Norges Rytterforbund, og vil samarbeide med rytterforbundet og kretsen om å etablere en verdiplattform for klubben, som tydelig signaliserer dette.

Se retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten vedtatt av idrettsstyret i september 2010: LINK
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.