Innkalling til årsmøte 18. mars 2024

Postet av Bergen Rideklubb den 16. Feb 2024

               

Til medlemmer i Bergen Rideklubb 

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Bergen Rideklubb for året 2023 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 16 februar 2024. 

Årsmøtet avholdes den 18. mars på Salen å Flesland. klokken 19:00

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

Sak 2: Velge dirigent 

Sak 3: Velge protokollfører 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5: Godkjenne forretningsorden 

Sak 6: Godkjenne innkallingen 

Sak 7: Godkjenne saklisten 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 

Sak 9: Behandle 

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap 

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning 

Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning 

Sak 9.4 Behandle beretning fra revisor 

Sak 10: Behandle forslag og saker - ingen inkomne saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent  

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1 Styre: 

- leder 

- nesteleder 

- styremedlemmer 

- varamedlemmer 

14.2 Kontrollutvalg: 

- leder 

- medlemmer 

-varamedlemmer 

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har  

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

14.4 Valgkomité: 

- leder 

- medlemmer 

- varamedlemmer 

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap 

Med vennlig hilsen 

Styret 


Valgkomiteens innstilling.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.