Årsmøte 27. mars 2023

Postet av Bergen Rideklubb den 20. Mar 2023

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Bergen Rideklubb 2023

Styret viser til innkalling til årsmøte av 25. februar 2023.

Årsmøtet avholdes den 27. mars på Salen å Flesland.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne forretningsorden

Sak 6: Godkjenne innkallingen

Sak 7: Godkjenne saklisten

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9: Behandle

         Sak 9.1 Idrettslagets regnskap

         Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

         Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

         Sak 9.4 Behandle beretning fra revisor

Sak 10: Behandle forslag og saker

         10.1 – Forslag fra styret om opptak av rammelån stort kr. 4.000.000,-

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

         14.1 Styre:

         - leder

         - nesteleder

         - styremedlemmer

         - varamedlemmer

         14.2 Kontrollutvalg:

         - leder

         - medlemmer

         -varamedlemmer

         14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har   representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

         14.4 Valgkomité:

         - leder

         - medlemmer

         - varamedlemer

 Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

 

 

Med vennlig hilsen

Styret


Saksliste årsmøte.pdf

Innstilling til styreverv i Bergen Rideklubb for perioden 2023-2024[2931][74564].pdf

Styrets innstilling til valgkomite.pdf


Innkalling til årsmøte i Bergen Rideklubb

Postet av Bergen Rideklubb den 25. Feb 2023Styret innkaller herved til årsmøte i Bergen Rideklubb

Årsmøtet avholdes mandag 27. mars kl. 19:00 på Salen, Flesland.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13. mars  til post@bergen-rideklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.bergen-rideklubb.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bergen Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bergen Rideklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bergen Rideklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Bergen Rideklubb  kontaktes på post@bergen-rideklubb.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret
Regional Samling sprang modul 2, 4.-5. februar

Postet av Bergen Rideklubb den 10. Jan 2023

Norges Rytterforbund avholder Regional Samling modul 2 hos Bergen Rideklubb 4. - 5. februar.

Pris kr. 1.000,-.  Dette dekker riding, teori og mat for helgen

Link til påmelding: https://www.deltager.no/event/sprang_regionalsamling_bergen_4-5_februar_2023_04022023

I tillegg må du sende epost til Ingrid@rytter.no med informasjon om hvilket nivå du rir på


Utøver/deltaker

  • Nivå: 70/80-120cm (ponni og hest)
  • Alder: Alle aldre er velkomne, det er nivået som er styrende, men veiledende alder 12-17 år
  • Aktiv startet inneværende år
  • Disponerer en hest tilsvarende nivået over (må ikke eie selv)
  • Maks 20 deltagere
  • Riding og teori i to dager (teoridelen er åpen for tilhørere)