Bergen Rideklubb


Våre verdier Likeverd – Samhold – Glede. 


Likeverd – Alle som er interessert i hestesporten er velkommen hos oss. Vi behandler alle med likeverd og respekt!


Samhold – Bergen Rideklubb har i årtier vært et samlingspunkt for ryttere i Bergensområdet, og vi jobber hver dag for å skape et godt og inkluderende miljø for våre ryttere og alle deres hjelpere. 


Glede – Det skal være lystbetont å være en del av vår klubb. Alle som driver med hestesport, tilbringer uendelig med timer i stallen, vi omgås mange ulike mennesker og møte hverandre med et smil og en hyggelig hilsen er viktig for at man skal føle glede med å komme til oss.


Å skape en trygg arena der likeverd, samhold og glede, er i fokus, bygger vi også en god idrettskultur, som igjen vil føre til å utvikle sporten og skape gode sportslige resultater innenfor sprangridning. Vi har et klart mål om å fortsette å være den ledende sprangklubben i Hordaland Rytterkrets og være blant de ledende klubbene i Norge. For at vi skal kunne lykkes med dette må vi tilrettelegge for faglig og sportslig utvikling på alle nivåer, og ha et inkluderende og mangfoldig miljø med rom for ulike interesser og ambisjoner. Rytteren og klubbens sportslige trener ligger til rette for trening og planlegging av stevner ut ifra rytterens ambisjoner. Klubben tilbyr bakketrening, sprangtrening og dressurtrening, og i løpet av året kommer det gjestetrenere og Norges Rytterforbund holder også regionale samlinger. 


Sprangsporten har stevner hele året, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. På starten av året legges det planer for hvilke stevner treneren mener man kan og bør være med på. På reisestevner lager vi et felles opplegg for transport og overnatting. Som førstegangsreisende er vi mange i klubben som hjelper til med å planlegge og lage huskeliste for det man trenger på bortestevner. (her burde vi laget til en huskeliste) Noen ganger er vi mange som drar på stevne, mens andre ganger er man få, men vi er alltid behjelpelig og hvis treneren blir forhindret til å være med, hjelper han til med å finne noen som kan gå banen og varme opp rytteren før stevne.