Disse betingelsene gjelder fra 01.01 2021 ved Bergen Rideklubb


1. All ferdsel i og rundt stallen på Bergen Rideklubb sitt område samt deltagelse på kurs og leie av hest skjer på eget ansvar. Bergen Rideklubb kan ikke holdes ansvarlig for skader og ulykker med unntak av påvist grov uforstand fra Bergen Rideklubb sin side. Alle elever skal ha sin egen forsikring mot skader og ulykker. Det er forbundet med risiko for skader når man omgår/rir hester


2. Bergen Rideklubb sine til enhver tid gjeldende stallregler skal følges, brudd på disse kan føre til bortvisning


3. Man regnes som endelig påmeldt til kurs hvis en eller flere av følgende kriterier er oppfylt. a) Møtt opp og deltatt på ridekurset. b) Betalt kurset.

c) Avmelding av ridekurs må sendes på mail til rideskolen før første dag av oppstart på ny sesong, påmelding er bindende og man går automatisk videre til neste semester dersom mail med avmelding ikke er mottatt. d)Er man å regne som påmeldt til ride kurset har man ikke rett til refusjon av noe av kurset om man avbryter kurset underveis uansett årsak.


4. Alle som rir på nybegynner eller Shettis knøtte kurs SKAL ha med egen leier., eller betale for leier.


5. Alle som rir på Øved 1 eller høyere kurs skal selv sale på /av hesten sin før/etter timen. Det vil være en stallvakt som hjelper til med anvisning og hjelp hvis nødvendig. All av/på saling skjer på eget ansvar. Av påsaling av hestene/ponienen er en viktig del av rideundervisningen og vil hjelpe å skape en bedre og tryggere rytter.


6. Elevene er ikke ansvarlig for eventuelle skader på hest og utstyr, utenom hvis de viser GROV uforstand OG/ELLER overlegg


7. Hvis Bergen Rideklubb må avlyse en time eller flere grunnet Force Major(Brann, Orkan, etc) erstattes ikke kurset


8. Hvis Bergen Rideklubb må avlyse en time grunnet sykdom hos instruktør, syke hester eller lignende vil timen bli tatt igjen.


9. Undervisningstimer kan tas igjen ved fremlegging av sykemelding. Timene må være tatt igjen innen utgang av semesteret.


10. Alle nybegynnere (førstegangskunder) som velger og ikke fortsette etter første time vil vil bli belastet for en time.


11. Alle kurs består av en teoriøkt, resten av øktene er ridning


12. Alle elever i rideskolen må være medlem av Bergen Rideklubb