Årsmøte 27. mars 2023

Postet av Bergen Rideklubb den 20. Mar 2023

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Bergen Rideklubb 2023

Styret viser til innkalling til årsmøte av 25. februar 2023.

Årsmøtet avholdes den 27. mars på Salen å Flesland.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne forretningsorden

Sak 6: Godkjenne innkallingen

Sak 7: Godkjenne saklisten

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9: Behandle

         Sak 9.1 Idrettslagets regnskap

         Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning

         Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning

         Sak 9.4 Behandle beretning fra revisor

Sak 10: Behandle forslag og saker

         10.1 – Forslag fra styret om opptak av rammelån stort kr. 4.000.000,-

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

         14.1 Styre:

         - leder

         - nesteleder

         - styremedlemmer

         - varamedlemmer

         14.2 Kontrollutvalg:

         - leder

         - medlemmer

         -varamedlemmer

         14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har   representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

         14.4 Valgkomité:

         - leder

         - medlemmer

         - varamedlemer

 Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

 

 

Med vennlig hilsen

Styret


Saksliste årsmøte.pdf

Innstilling til styreverv i Bergen Rideklubb for perioden 2023-2024[2931][74564].pdf

Styrets innstilling til valgkomite.pdf
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.