Medlemskap

Alle brukere av anlegget inkludert hestepassere og foryttere må være medlem av klubben. 

Prisene på medlemskap er:

Rideskole:   400 kr

Junior:        400 kr

Senior:        600 kr