Rytterlisen


Hvis du skal løse lisens for første gang må du sende mail til post@bergen-rideklubb.no med informasjon om dette. 

Hvis du har løst lisens tidligerere kan du logge inn på Min idrett og betale lisensen der.

Du kan lese mer om rytterlisens og forsikring¨på NRYF sin hjemmeside.