Sakspapirer til årsmøtet

Postet av Bergen Rideklubb den 4. Mar 2021

Sakspapirer til årsmøtet finner dere her:  http://bergen-rideklubb.no/storage/files?uid=1100892137&pfi=54929

Vi viser til tidligere innkalling:

Styret i BRK har med dette gleden av å kalle inn til ordinært  årsmøte i klubben: 


Tid: Torsdag 11.3. klokken kl. 19:30


Sted:  Digitalt årsmøte på Teams 


Det henvises for øvrig til klubbens vedtekter. Disse finnes på klubbens hjemmesider under «Arkiv».  


Saksliste:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede  

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden  

3. Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen  

4. Behandle BRKs årsmelding for 2020 

5. Behandle BRKs regnskap for 2020 i revidert stand  

6. Behandle innkomne forslag og saker  

7. Fastsette medlemskontingent  

8. Vedta idrettslagets budsjett for 2021 

9. Behandle BRKs organisasjonsplan  

10. Valg i henhold til BRKs vedtekter  

 


 

For å lette gjennomføringen av det digitale møtet vil vi be om forhåndspåmelding. Info om dette kommer en av de nærmeste dagene.


MVH

Styret i BRK


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.