Nye Korona tiltak

Postet av Bergen Rideklubb den 7. Feb 2021

Hei alle i rideskolen og privatstallene,
Med bakgrunn i at at Bergen Kommune igjen har sett seg nødt til å stramme inn på tiltakene må vi også innføre strengere tiltak i kommende uke.
Det er viktig å merke seg at den overordnede hensikten med alle tiltakene er å begrense mobiliteten og kontakten mellom folk. Dette må vi som klubb også bidra til, men samtidig klare å ivareta hestevelferden.
Tiltakene denne gang er strengere og mer inngripende enn tidligere, men de gjelder foreløpig bare i en uke.
For Bergen Rideklubb sin del har dette følgende konsekvenser i kommende uke (uke 6):
1. All ordinær undervisning i rideskolen innstilles.  Vi legger opp til at det blir anledning til ta igjen tapte timer ut over våren.
2. Alle treninger avlyses. Dette gjelder også individuelle timer. 
3. Vi må begrense antall personer som oppholder seg i stallene og i ridehallen samtidig.
4. Vi må skjerpe inn de generelle smitteverntiltakene. Alle som ikke sitter på en hest, skal bruke munnbind innendørs. Ellers må alle være ekstra nøye med å overholde reglene om avstand, håndhygiene og hygiene i forbindelse med berøring av utstyr.

Ytterligere praktisk info finnes på Facebook gruppen for oppstallører og brukere.

Vi håper de veldig strenge tiltakene blir kortvarige, og vil myke opp så fort nye retningslinjer foreligger.

Mvh

Ole Seim

Styreleder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.