Valgkomiteen i BRK har startet sitt arbeid

Postet av Bergen Rideklubb den 6. Jan 2021

Valgkomiteen i Bergen Rideklubb har nå startet sitt arbeid med tanke på å legge fram et helhetlig forslag til nytt styre for klubben på årsmøtet i mars.  Det skal i år (som alle år) velges leder og nestleder. Videre skal det være 5 styremedlemmer hvorav 3 er på valg denne gangen. Pia Leganger Johnstad og Ina Litland står ikke på valg. Mens leder og nestleder velges for ett år av gangen, velges styremedlemmene for 2 år. Ett av disse 5 styremedlemmene skal være ungdomsrepresentant, som nå er Malin Skjoldal. Så skal det velges 3 varamedlemmer, hvorav en vara ungdomsrepresentant. Disse velges for ett år av gangen.

 

Ole Seim tar ikke gjenvalg som leder, noe som var bestemt allerede i fjor, da han var sporty og  tok ett år til i rollen, selv om han hadde meldt fra om at han ønsket å tre ut av lederrollen allerede i fjor. Ole har gjort et stort arbeid for klubben i mange år i rollen som leder og vi var svært takknemlig for at han også tok dette ekstra-året. Men, nå må vi finne en ny egnet kandidat til denne rollen. 

 

Valgkomiteen starter sitt arbeid med å kontakte medlemmene i det nåværende styre for å høre deres erfaringer, råd og tanker om egen rolle videre i styret, og så vil vi snakke litt med ulike mulige kandidater til styreverv. Vi tenker at den neste drøye måneden er en sonderingsperiode, før vi mot slutten av februar må begynne å få brikkene endelig på plass et helhetlige forslag. Vi tar i denne første perioden også selvsagt imot gode forslag og innspill fra medlemmene. Ring, send oss en e-post eller kontakt oss når vi er på anlegget.

 

Valgkomiteen består av leder Ståle V. Einarsen (91183855), Hilde Halhjem Dahle (911 24 508) og Anne-Margrete Bollmann (48 88 93 02). Ståle er far til tidligere rytter Anna K. Einarsen, Hilde er mor til rytter Malin Skjoldal og Anne-Margrete er mor til rytter Katrine Bollmann Salbu.

  


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.