Uttalelse fra Amund Eide

Postet av Bergen Rideklubb den 5. Jan 2021

Kjære ryttervenner i Bergen Rideklubb,

Viser til min samtale med en journalist i VG før jul, som resulterte i et oppslag i avisen 20. desember. Jeg beklager på det sterkeste at mine personlige uttalelser har bidratt til å sette klubben i en vanskelig situasjon og ikke minst at den har opprørt mange i ryttermiljøet.

I situasjonen klarte ikke jeg å forutse, at det ikke var mine personlige meninger om saken, journalisten var interessert i, men mine uttalelser som daglig leder og hovedtrener for Bergen Rideklubb. Jeg burde som idrettsleder visst bedre, og uttalt meg om saken sin kjerne som jeg helt klart tar sterk avstand fra. 

Jeg burde poengtert tydeligere at jeg selvfølgelig har nulltoleranse for enhver form for trakassering, mobbing og overgrep. Det finnes ingen unnskyldning eller forklaring som kan forsvare det å bruke en trygg idrettsarena som åsted for overgrep, forsømmelse eller andre lovbrudd.  

Mitt personlige hovedpoeng, er at når dommen er sonet, fortjener alle en ny sjanse til å legge fortiden bak seg, forutsatt at en operer innenfor avgjørelsene gitt av domstol og idrettens domsutvalg. 

Jeg forstår, at VG-oppslaget har skapt inntrykk av at jeg har uakseptable holdninger, og at det har gitt grunn til tolkning som bagatellisering og manglende respekt for den fornærmede og en rettskraftig dom. Dette beklager jeg.

Jeg har den siste uken hatt mange samtaler med styremedlemmer, aktive foreldre og ryttere i og utenfor klubben. Jeg har full forståelse for at VG-oppslaget gjør det krevende for alle parter. Jeg vil kun det beste for Bergen Rideklubb og ryttersporten. Jeg føler et stort ansvar for å bidra til at alle i miljøet i og rundt Bergen Rideklubb skal føle seg trygge, ivaretatt og inkludert. 

Jeg har i fellesskap med styret i BRK blitt enig om å fratre rollen som daglig leder, men vil fortsette som sportslig ansvarlig og hovedtrener.

 

Bergen 05.01.2021

Amund Eide


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.