Daglig leders uttalelser i VG-intervju

Postet av Bergen Rideklubb den 21. Des 2020

Styret i Bergen Rideklubb (BRK) tar sterk avstand fra uttalelser og holdninger som kommer frem i et intervju VG har hatt med klubbens daglige leder/hovedtrener (20.12.2020). Disse er ikke forenlige med de grunnverdier som BRK står for, og den kurs vi styrer etter for å skape et trygt, respektfullt og inkluderende miljø i klubben vår. 

Styret forstår de reaksjonene som disse uttalelsene utløser i og utenfor klubben. Vi vil på vegne av BRK beklage at slike ytringer og holdninger fremføres under klubbens paraply, og dermed skaper uklarhet om hva vi som idrettsklubb står for.

Selv om daglig leder presiserer at dette er hans personlige meninger, ble styret ikke orientert om intervjuet før det fant sted. I kraft av sitt virke som respektert fagperson og ledende ansatt i BRK, har daglig leder en ufravikelig plikt til å ivareta klubbens interesser og omdømme. Styret anser at denne plikten ble ikke ivaretatt i VG-intervjuet.

Styret har i går og i dag fått spørsmål fra flere hold om disse uttalelsene får noen praktiske konsekvenser for daglig leders ansettelsesforhold i BRK. Det er en intern personalvurdering som uansett ikke skal foretas i offentligheten, ei heller under tidspress fra media. Som arbeidsgiver har klubben også en plikt til å ivareta alle våre ansatte.

Den kombinerte stillingen som daglig leder og hovedtrener har vært et prøveprosjekt, som løper fra 4. april til 31. desember i år. Det er kontraktsfestet at ordningen skal evalueres av arbeidsgiver og arbeidstager ved årets slutt. Denne evalueringsprosessen er allerede igangsatt, og vil bli sluttført de kommende ukene.

Styret vil presisere at vi fortsatt har tillit til hans brede fagkunnskap og akkumulerte erfaring innen ryttersporten. Han har gjennom sitt arbeid for klubben bidratt til stor sportslig fremgang for klubbens ryttere de siste årene, og har vært pådriver for entusiasme, samhold, miljø og rekruttering til klubben.

Det skal imidlertid aldri etterlates tvil om at BRK som klubb tar avstand fra - og har nulltoleranse mot - seksuelle overgrep, mobbing og trakassering. Styret tar like tydelig avstand fra ytringer som kan tolkes som forsvar for - eller bagatellisering av - alvorlige, straffbare handlinger, uansett om det er i eller utenfor idretten.

 

Bergen, 21. desember 2020

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.