Retningslinjer for hestesporten

Postet av Bergen Rideklubb den 3. Apr 2020

   Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender (Hestesport)


 NIFs veileder skal regulere både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet. Intensjonen er å hindre smitte, og NIF understreker at deres anbefalinger er et minste sett av retningslinjer som skal følges. Dernest følger særforbundenes retningslinjer, som utfyller de generelle retningslinjene fra NIF.-

Det er viktig at ingen oppfatter disse retningslinjene fra verken NIF eller NRYF som et uttrykk for at det lettes på tiltakene her i Norge. Hensikten med retningslinjene er å oppklare uklarheter rundt hva som er lov og ikke i forbudet mot organisert idrett av 12. mars. Det forbudet gjelder fremdeles, men nå presiseres innholdet av det mer. Forhåpentligvis vil dette sikre økt forståelse og ikke minst en lik praksis landet rundt. Koronapandemien har satt verden i en kritisk situasjon og tiltakene vi har innført her i Norge er svært sterke. Dette må vi innen idretten følge lojalt opp, hver og en må ta sitt ansvar for å hindre smittespredning. Dette hensynet må settes i fremste rekke. I tillegg er det viktig at alle følger retningslinjene med tanke på sportens omdømme fremover, sier generalsekretæren. 

NIF og NRYF's retningslinjer: koronavettregler-1 (1).pdfKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.