Oppdatert informasjon fra styret vedr Corona

Postet av Bergen Rideklubb den 15. Mar 2020

        

Styret oppfordrer igjen alle til å holde seg oppdatert på siste gjeldende retningslinjer fra myndigheter og fra forbundet når det gjelder Korona virus og forebygging av smitte. Her har alle personer i Norge et enkelt ansvar å følge opp.

Når det gjelder hva vi kan gjøre i stallen vår for å minske smittespredning best mulig er det viktig at alle husker:

Forebyggende smittetiltak:

 • God håndhygiene, vask med såpe og vann er det beste, bruk eventuelt Antibac i tillegg. Dersom ikke såpe er tilgjengelig så bruk Antibac mellom hvert gjøremål.
 • Ikke ta dere opp i ansikt, munn, da dette kan spre smitte via hender (kontaktsmitte)
 • Ikke nys eller host på andre
 • Antall personer i stallen skal begrenses til et minimum. Det er kun de som skal stelle/ri hest som har tilgang til anlegget vårt!
 • Hold avstand til hverandre (minst 1-1,5 meter), både i stall og under riding/leing/tur osv.

 

Besøkende inn/ut:

Ingen hester skal transporteres til eller fra eget anlegg. Vi må sørge for at kun hester/ryttere som tilhører anlegget blir der, slik at vi unngår gjennomtrekk av mennesker (lukkede system). Anlegget er nå åpen kun for egne oppstallører/ryttere.

Hestevelferd må tas hensyn til (tilsyn av veterinær, bortkjøring til klinikk o.l.)

 

 

Aktivitet på anlegget:

 • Kun 5 ryttere får ri samtidig i store ridehall. Rubbhall er øremerket rideskolehester. Bruk utebaner om mulig. Det viktige nå er at ryttere sprer seg, minimum avstand er 1-1,5 meters mellom hverandre.

 

 • Opprett «turnus ordning» i de enkelte stallene slik at det kun er de personer som strengt tatt er nødvendig å ferdes på anlegget vårt. Gjelder de samme regler i stallen som ellers i samfunnet, minst mulig folkesammenkomster.

 

 • Opphold deg minst mulig i stallen. Bruk minst mulig tid planlegg og tenk gjennom oppgavene dine og hva du skal gjøre med hesten på forhånd.

 

 • Kun 2 personer i salrommet om gangen, vent på tur og vis hensyn.

 

 • Bruk kun eget utstyr, både til rytter og hest. Husk god håndvask etter man er ferdig med gjøremål, mellom hver hest o.l.

 

 • Benytt hansker som vern mot berøringsflate, gjerne engangshansker som skiftes.

 

 • Hold deg til din egen stall (besøk ikke andre staller om det ikke foreligger et absolutt behov, hestevelferdsbehov er gyldig grunn).

 

 • Stallen er stengt under foring (se oppslag for tider).

 

 

Annen Informasjon:

 • Vi er ennå i en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt over de økonomiske implikasjoner denne situasjonen kan gi. Styret og ledelsen jobber kontinuerlig med å sikre forsvarlig drift.
 •  Vi vil så langt det lar seg gjøre legge til rette for at det blir mulig å ta igjen timene kostnadsfritt.

 

 • Alle som ikke føler seg friske, eller har en i familie som er forkjølet/influensa syk skal IKKE komme i stallen. Ta kontakt med Gro dersom det gjelder hester i rideskolen. Ellers må alle ryttere ta kontakt med hesteeier dersom de ikke kan komme i stallen

 

 • Styret og ledelsen følger opp lovpålagte retningslinjer for å bekjempe Korona virus. Vi håper og tror at alle våre oppstallører og ryttere holder seg oppdatert på retningslinjer fra myndigheter og forbund, og etterlever dette også i stallen vår.  Det er en krevende periode for nasjonen og hvert enkelt menneske nå. Dersom alle følger lojalt opp retningslinjer i hverdagen, kan vi sammen bekjempe smittespredning av Korona Virus.

 

 

Mvh

Styret i Bergen Rideklubb


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.