Årsmøte er avholdt og nytt styre er valgt

Postet av Bergen Rideklubb den 1. Mai 2019

Mandag 29.04 ble klubbens årsmøte avholdt. Protokoll fra møtet ligger vedlagt. 


Nytt styre ble valgt i henhold til valgkomiteens instilling og har følgende sammensetning:


Styreleder:                       Ole Seim                            

Nestleder:                        Eva Torsvik                       


Styremedlemmmer:       Rolf Tvedt                          

                                         Camilla Hordnes             

                                         John Knudsen                   

                                         Sofie Østergaard                                                             

                                         Malin Skjoldal            (Ungdomsrep.)


Varamedlemmer:           Ingvild Kvilekval

                                         Ina Litland

                                         Siri Hernandez

Ole Seim har tatt på seg vervet som styreleder for nok et år og starter på sin 4 periode i denne rollen. Han uttaler:

"Styrets sammensetning innebærer en god balanse mellom kontinuitet og fornyelse. Her er mange med svært god kjennskap til ridesporten og mye kompetanse på mange viktige områder".

"Som styreleder er jeg svært glad for å ha fått med meg et så kompetetent styre. Klubben står overfor flere viktige utfordringer og med dette styret synes jeg at vi er godt rustet for å takle disse. Men styret kan ikke gjøre jobben alene. Vi er helt avhengig av engasjement og innsats fra alle andre i klubben dersom vi skal lykkes med å oppfylle klubbens ambisjoner" 

I protokollen finnes ytterligere detaljer om årsmøtets vedtak og valg.

Vedlegg:

Protokoll årsmøte 2019 signert.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.