GLADNYHET: Mattilsynet opphever restriksjonene!

Postet av Bergen Rideklubb den 8. Apr 2019

Sakset fra brev til Bergen Rideklubb fra Mattilsynet:

Mattilsynet ser svært positivt på hvordan Bergen Rideklubb og daglig leder har håndtert dette

sykdomsutbruddet. Før Mattilsynet kom inn i bildet med formelle restriksjoner hadde dere allerede

innført smitteforebyggende tiltak internt og eksternt. Dere hadde også varslet andre store stallanlegg

i Bergensområdet. Vi tror dette kan ha medvirket til at sykdomsutbruddet har blitt mindre og gitt

sykdom hos færre hester enn det ellers kunne ha gjort og ikke bare i deres stallanlegg.


Styret vil i denne anledning få takke alle for bidragene til at dette ble håndtert på en meget god måte.


Nå må vi se fremover og glede oss over at vi nå igjen kan både arrangere stevner og fritt reise på stevner. 

Samtidig må vi dra nytte av de erfaringene vi nå har fått med tanke på smittevern slik vi kan unngå lignende situasjoner i fremtiden.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.