Mattilsynet på befaring

Postet av Bergen Rideklubb den 13. Mar 2019


Rideklubben hadde Mattilsynet på befaring i dag (onsdag 13/3) etter at vi ble pålagt restriksjoner på grunn av påvist sykdom med Equint Herpesvirus type 1( EHV-1):

Restriksjonene er:

• Ingen hester får forlate stallene/ anlegget til Bergen rideklubb på Sletten gård og ingen nye hester får tas inn i stallene. 

• Det skal etableres tiltak for å hindre smittespredning i stallene.

 • Uvedkommende skal ikke gis adgang til stallene.


Vedtaket er fattet med hjemmel i dyrehelseforskriften § 29 C-sjukdom Restriksjonen vil gjelde fra 7. mars 2019 og til den oppheves av Mattilsynet.


På befaringen i dag onsdag 13.mars gav Mattilsynet ros for de tiltakene klubben hadde gjort og for at vi i tidlig fase hadde opprettet gode tiltak som blant annet en "karantene" stall, sone inndeling av bruk av haller og baner og godt forebyggende smittevern.


Rideklubben vil benytte anledningen til å takke alle oppstallører og brukere av anlegget for et fantastiskt bidrag så langt. Klubben hadde ikke klart det uten denne innsatsen fra dere alle.

En stor takk til alle som har bidratt positivt og funnet konstruktive løsninger for at denne vanskelige situasjonen kunne håndteres på best mulig måte.


En spesiell takk til Gro for den flotte innsatsen hun har gjort for at vi på best mulig måte har klart å håndtere en slik vanskelig situasjon.


Vi er ennå ikke helt i mål . Vi må fortsatt opprettholde de tiltakene vi allerede har innført for å hindre at vi får flere utbrudd, noe vi heldigvis ikke har fått på en stund nå! Det er jo slik at for hvert nytt utbrudd, så starter karantenetiden på nytt.

Vårt hovedmål er selvsagt å komme tilbake til normal aktivitet igjen og dersom alt går som vi håper så kan vi om ikke lenge arrangere stevner og treninger for alle, og vi er avhengige av felles innsats og respekt for de tiltak som er innført.

Vi vil ha tett dialog med  Mattilsynet og veterinær i tiden fremover for å avklare lettelse i tiltakene og normalisering av situasjonen. Vi kommer tilbake med ny info, så snart der er noe nytt.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.