Mattilsynet fatter vedtak om båndlegging av hesteholdet ved Bergen Rideklubb sitt anlegg på Sletten gård

Postet av Bergen Rideklubb den 7. Mar 2019


Vedtak om båndlegging 

Bergen Rideklubb ilegges følgende restriksjoner på grunn av påvist sykdom med Equint Herpesvirus type 1( EHV-1):


• Ingen hester får forlate stallene/ anlegget til Bergen rideklubb på Sletten gård og ingen nye hester får tas inn i stallene. • Det skal etableres tiltak for å hindre smittespredning i stallene.

 • Uvedkommende skal ikke gis adgang til stallene.


Vedtaket er fattet med hjemmel i dyrehelseforskriften § 29 C-sjukdom Restriksjonen vil gjelde fra 7. mars 2019 og til den oppheves av Mattilsynet.

Årsak til restriksjonen er: Listeført sykdom landdyr/akvatiske dyr, diagnose: Rhinopneumonitt (virusabort) - Equine rhinopneumonitis

Dyrehelseforskriften angir at dyr med kliniske tegn på C-sjukdom skal ikke bringes i kontakt med dyr fra andre besetninger. 

Mattilsynet kan: 1) dispensere fra forbudet i første ledd og sette vilkår for dispensasjonen 

2) legge ytterligere restriksjoner på dyrehold hvor det er mistanke om eller tilfelle av C-sjukdom.
EHV-1 sjukdom hos hest er en C-sjukdom. 

Mattilsynet har besluttet å legge ytterligere restriksjoner på dyrehold med mistanke om EHV-1 sjukdom. Dette er nødvendig for å begrense et utbrudd som kan gi alvorlig sykdom hos hest.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.