Ny versjon av Ren Utøver

Postet av Bergen Rideklubb den 20. Jan 2022

    


Tett kunnskapshullene om antidoping – ta Ren Utøver nå!

Ny versjon av Ren Utøver er lansert. Et splitter nytt e-læringsprogram fra Antidoping Norge. Moderne, lett tilgjengelig og tilpasset alle i idretten. 

Lær om blant annet regler, dopingkontroll og kosttilskudd. Sett av en halvtime - det er både viktig, nyttig og lærerikt.

PS: Send gjerne videre til andre i ditt idrettslag.Vintercup sprang 22. og 23. januar

Postet av Bergen Rideklubb den 12. Jan 2022


Bergen Rideklubb arrangerer vintercup sprang 22. og 23. januar

Stevneinvitasjon: https://nryfstevne.no/events/1c4d1e43-fdc2-47e3-977c-54a91b761a00/#classes

Påmeldingsfrist er 19. januar.

Husk å betale rytterlisens i god tid før påmeldingsfrist slik at betaling er registrert før du skal melde deg på

    Amund trening uke 2

Postet av Bergen Rideklubb den 10. Jan 2022

    

uke 2.xlsxStrømutkobling 13. januar

Postet av Bergen Rideklubb den 10. Jan 2022


Melding fra  BKK


Varsel om strømutkobling


For å sikre en stabil strømforsyning, driver BKK Nett systematisk vedlikehold, drift og endringer i strømnettet hele året. I noen tilfeller må vi koble ut strømmen hos våre kunder for å kunne utføre arbeidet.

Dette er et varsel om at vi må koble ut strømmen i ditt område:

13.01.2022 fra klokken 09:00 til 13.01.2022 klokken 13:30.

Utkoblingen gjelder anleggsadresse: Sletteneset 4V 5258 BLOMSTERDALEN
Målernummer: 6970631403561724
Vår referanse: 22799078

Se også informasjon om utkoblingen på våre nettsider: https://nett.bkk.no/artikkel/3e6534ff-b8d9-44df-ad2c-ba0d5b8ba0d4


Her er viktig informasjon ved strømutkobling:

  • Strømmen kan bli koblet inn når som helst i dette tidsrommet, så det elektriske anlegget må hele tiden betraktes som spenningsførende.
  • Dersom du ikke har strøm etter vårt oppgitte klokkeslett, kan det være jordfeilbryter som har koblet seg ut.
  • Dette varselet sendes til mottaker av strømregningen. Dersom du har leietakere/beboere som ikke har egen strømavtale, bør disse varsles om strømutkoblingen.
  • Dersom du har installert boligalarm bør du kontakte alarmselskapet før utkoblingen skjer.


Vennlig hilsen BKK Nett

Tlf: 55127000, e-post: kundepost@bkk.no
Valg av nye styremedlemmer

Postet av Bergen Rideklubb den 9. Jan 2022

 

Valgkomiteen i Bergen Rideklubb har nå startet sitt arbeid med tanke på å legge fram et helhetlig forslag til nytt styre for klubben på årsmøtet i mars.  Det skal i år (som alle år) velges leder og nestleder. Videre skal det være 5 styremedlemmer hvorav 2 er på valg denne gangen. Mens leder og nestleder velges for ett år av gangen, velges styremedlemmene for 2 år. Ett av disse 5 styremedlemmene skal være ungdomsrepresentant. Så skal det velges 3 varamedlemmer, hvorav en vara ungdomsrepresentant. Disse velges for ett år av gangen. 

Det trenges også kandidater til kontrollkomiteen.

  

Valgkomiteen starter sitt arbeid med å kontakte medlemmene i det nåværende styre for å høre deres erfaringer, råd og tanker om egen rolle videre i styret, og så vil vi snakke litt med ulike mulige kandidater til styreverv. Vi tenker at den neste drøye måneden er en sonderingsperiode, før vi mot slutten av februar må begynne å få brikkene endelig på plass et helhetlige forslag. Vi tar i denne første perioden også selvsagt imot gode forslag og innspill fra medlemmene. Ring, send oss en melding eller kontakt oss når vi er på anlegget. 

  

Valgkomiteen består av leder Jan Remi Litland (468 27838), Hilde Halhjem Dahle (911 24 508) og Anne-Margrete Bollmann (488 89 302).