Bergen Rideklubb

Bergen Rideklubb

Trening sprang uke 5

Postet av Bergen Rideklubb den 24. Jan 2021

 

 uke 5.xlsx      


0 Kommentar

Trening og rideskole for barn og unge under 20 år fra tirsdag 19. januar

Postet av Bergen Rideklubb den 18. Jan 2021

       Oppdatert 18. januar: Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De er også unntatt fra anbefalingen om én meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand. 

Trening sprang:  uke 3.xlsx


0 Kommentar

Valgkomiteen i BRK har startet sitt arbeid

Postet av Bergen Rideklubb den 6. Jan 2021

Valgkomiteen i Bergen Rideklubb har nå startet sitt arbeid med tanke på å legge fram et helhetlig forslag til nytt styre for klubben på årsmøtet i mars.  Det skal i år (som alle år) velges leder og nestleder. Videre skal det være 5 styremedlemmer hvorav 3 er på valg denne gangen. Pia Leganger Johnstad og Ina Litland står ikke på valg. Mens leder og nestleder velges for ett år av gangen, velges styremedlemmene for 2 år. Ett av disse 5 styremedlemmene skal være ungdomsrepresentant, som nå er Malin Skjoldal. Så skal det velges 3 varamedlemmer, hvorav en vara ungdomsrepresentant. Disse velges for ett år av gangen.

 

Ole Seim tar ikke gjenvalg som leder, noe som var bestemt allerede i fjor, da han var sporty og  tok ett år til i rollen, selv om han hadde meldt fra om at han ønsket å tre ut av lederrollen allerede i fjor. Ole har gjort et stort arbeid for klubben i mange år i rollen som leder og vi var svært takknemlig for at han også tok dette ekstra-året. Men, nå må vi finne en ny egnet kandidat til denne rollen. 

 

Valgkomiteen starter sitt arbeid med å kontakte medlemmene i det nåværende styre for å høre deres erfaringer, råd og tanker om egen rolle videre i styret, og så vil vi snakke litt med ulike mulige kandidater til styreverv. Vi tenker at den neste drøye måneden er en sonderingsperiode, før vi mot slutten av februar må begynne å få brikkene endelig på plass et helhetlige forslag. Vi tar i denne første perioden også selvsagt imot gode forslag og innspill fra medlemmene. Ring, send oss en e-post eller kontakt oss når vi er på anlegget.

 

Valgkomiteen består av leder Ståle V. Einarsen (91183855), Hilde Halhjem Dahle (911 24 508) og Anne-Margrete Bollmann (48 88 93 02). Ståle er far til tidligere rytter Anna K. Einarsen, Hilde er mor til rytter Malin Skjoldal og Anne-Margrete er mor til rytter Katrine Bollmann Salbu.

  


0 Kommentar

Uttalelse fra Styret

Postet av Bergen Rideklubb den 5. Jan 2021

På et ekstraordinært styremøte mandag kveld (04.01) besluttet styret i Bergen Rideklubb, i samråd Amund, at han fratrer som daglig leder ved kontraktens utløp ved årsskiftet 2020/2021. Styret og Amund er enige om at hans uttalelser til VG 20.12.2020 har skapt inntrykk og reaksjoner som vanskeliggjør at han fortsetter i den administrative ledelsen av klubben fremover.

Styret er tilfreds med Amunds egen redegjørelse og beklagelse overfor klubben, der han også understreker sin nulltoleranse for enhver form for trakassering, mobbing og overgrep - både i og utenfor idretten. Hans uttalelse er nå publisert på vår hjemmeside.

Som vi tidligere har uttalt i denne saken, har styret stor tillit til Amund som respektert og drivende fagperson innenfor sporten vi alle er så glade i. Styret mener å ha bred støtte i klubben om at det er svært viktig for klubbens sportslige eksistens, rekruttering og satsing, at vi fortsatt kan beholde Amund som en av Norges beste trenerkapasiteter innenfor sprangridning. Han vil derfor fortsette som trener for klubbens ryttere.

Som mange vet vil det avholdes ordinært årsmøte i Bergen Rideklubb senest i mars, der flere av dagens styremedlemmer i løpet av høsten har varslet at de ønsker avløsning fra sitt verv. Det sittende styrets viktigste oppgave er i mellomtiden å skape ro i og rundt klubben, og styrke medlemmenes trivsel, trygghet og daglig arbeid for å skape et enda bedre grunnlag for sportslige prestasjoner og gode opplevelser i klubben vår.

Styret vil frem til årsmøtet jobbe hardt for å gjenopprette Bergen Rideklubbs gode omdømme, og status som Veiviserklubb. Norges Idrettsforbund og Redd Barna sitt kursopplegg «Trygg på Trening» vil være en prioritert del av dette arbeidet. Vi vil snarlig gjennomføre en trivselsundersøkelse blant klubbens medlemmer og foreldre/foresatte, og foreslå konkrete aktiviteter dersom denne kartleggingen avdekker nødvendige behov for å styrke vårt arbeid på enkelte områder. 

Styret ser også frem til – og ønsker å bidra i - Norges Rytterforbunds arbeid med å utarbeide kjøreregler og retningslinjer overfor utøvere, trenere, arrangører og klubber, om hvordan disse skal forholde seg til personer som er utestengt fra idretten.

Styret vil også benytte anledningen til å ønske alle våre medlemmer alt godt i det nye året!

 

Bergen Rideklubb, 5. januar 2021

Styret


0 Kommentar

Uttalelse fra Amund Eide

Postet av Bergen Rideklubb den 5. Jan 2021

Kjære ryttervenner i Bergen Rideklubb,

Viser til min samtale med en journalist i VG før jul, som resulterte i et oppslag i avisen 20. desember. Jeg beklager på det sterkeste at mine personlige uttalelser har bidratt til å sette klubben i en vanskelig situasjon og ikke minst at den har opprørt mange i ryttermiljøet.

I situasjonen klarte ikke jeg å forutse, at det ikke var mine personlige meninger om saken, journalisten var interessert i, men mine uttalelser som daglig leder og hovedtrener for Bergen Rideklubb. Jeg burde som idrettsleder visst bedre, og uttalt meg om saken sin kjerne som jeg helt klart tar sterk avstand fra. 

Jeg burde poengtert tydeligere at jeg selvfølgelig har nulltoleranse for enhver form for trakassering, mobbing og overgrep. Det finnes ingen unnskyldning eller forklaring som kan forsvare det å bruke en trygg idrettsarena som åsted for overgrep, forsømmelse eller andre lovbrudd.  

Mitt personlige hovedpoeng, er at når dommen er sonet, fortjener alle en ny sjanse til å legge fortiden bak seg, forutsatt at en operer innenfor avgjørelsene gitt av domstol og idrettens domsutvalg. 

Jeg forstår, at VG-oppslaget har skapt inntrykk av at jeg har uakseptable holdninger, og at det har gitt grunn til tolkning som bagatellisering og manglende respekt for den fornærmede og en rettskraftig dom. Dette beklager jeg.

Jeg har den siste uken hatt mange samtaler med styremedlemmer, aktive foreldre og ryttere i og utenfor klubben. Jeg har full forståelse for at VG-oppslaget gjør det krevende for alle parter. Jeg vil kun det beste for Bergen Rideklubb og ryttersporten. Jeg føler et stort ansvar for å bidra til at alle i miljøet i og rundt Bergen Rideklubb skal føle seg trygge, ivaretatt og inkludert. 

Jeg har i fellesskap med styret i BRK blitt enig om å fratre rollen som daglig leder, men vil fortsette som sportslig ansvarlig og hovedtrener.

 

Bergen 05.01.2021

Amund Eide


0 Kommentar

Rideskole vår 2021

Postet av Bergen Rideklubb den 3. Jan 2021

  


Rideskolen starter igjen i uke 1 i 2021, altså fra mandag 4. januar.  De som har gått hos oss før fortsetter bare som vanlig på den gruppen og dagen de hadde før jul, dersom de ikke har gjort annen avtale.  Vi vil også ønske nye elever velkommen til vår rideskole. 

Rideskolen vil gå over ca 20 uker dette semesteret.  Det varierer litt etter hvilken dag kurset går da de røde dagene utgår.  Det er altså ikke rideskole i : 

  • Vinterferien i uke 9 

  • Påskeferien 29. mars – 5. april 

  • 13. og 14. mai 

  • 17. mai 

  • 24. mai 

Siste uke med rideskole før sommeren er uke 23, altså 7. - 11. Juni. 

Pris pr. Time kr 250,- 

Medlemskap i klubben koster kr 250,- pr. år 

 

          


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline