Bergen Rideklubb

Bergen Rideklubb

Banetreninger

Postet av Bergen Rideklubb den 14. Apr 2020

   

Det er forbund for klubber å arrangere ridestevner før 15. juni men en godkjent koronaaktivitet er banetrening.  Alle som deltar må følge NRYFs koronavettregler.

Vi prøver med banetrening følgende dager:   1. og 2. mai, 16. og 17. mai, 30. og 31. mai  (Ved dårlig vær vil det bli endring på dager).

Pris kr. 150 pr høyde.  Betaling skjer på Vipps til Siri på 908 68300 før start.   Merk innbetaling med navn på rytter.

Påmelding må skje innen torsdag kl. 12 (før treningshelg).   Det vil ikke bli tatt imot etterpåmelding på grunn av tidsskjema.  Påmelding sendes til post@bergen-rideklubb med navn på rytter og hest (gjerne med lisensnummer) samt klassehøyde.  Påmelding til helg 1 er 

  • Deltakerlister på banetrening blir satt opp med klokkeslett
  • Banegjennomgang gjennomføres før start i grupper på 4
  • Det kan være 4 stykker i oppvarming om gangen samt 4 stykker i ridehallen.  Sti fra ponnivolte skal benyttes når man går ned til banetrening, avskritting skjer på tur til vannet eller til enden.  Ingen gjennomgang via oppvarmingsbane eller ridehall.
  • Amund vil være i banen og det vil være en på avridning.
  • Ingen adgang for publikum med unntak av foresatte.  Disse må fordele seg rundt banen med minimum 2 meters avstand
  • Antibac og håndvask tilgjengelig
  • Høyder vil være 60cm til 120 cm (Amund vil gi beskjed dersom andre høyder er nødvendig)

0 Kommentar

Retningslinjer for hestesporten

Postet av Bergen Rideklubb den 3. Apr 2020

   Tekst og illustrasjonsfoto: Rebecca Ballestad-Mender (Hestesport)


 NIFs veileder skal regulere både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet. Intensjonen er å hindre smitte, og NIF understreker at deres anbefalinger er et minste sett av retningslinjer som skal følges. Dernest følger særforbundenes retningslinjer, som utfyller de generelle retningslinjene fra NIF.-

Det er viktig at ingen oppfatter disse retningslinjene fra verken NIF eller NRYF som et uttrykk for at det lettes på tiltakene her i Norge. Hensikten med retningslinjene er å oppklare uklarheter rundt hva som er lov og ikke i forbudet mot organisert idrett av 12. mars. Det forbudet gjelder fremdeles, men nå presiseres innholdet av det mer. Forhåpentligvis vil dette sikre økt forståelse og ikke minst en lik praksis landet rundt. Koronapandemien har satt verden i en kritisk situasjon og tiltakene vi har innført her i Norge er svært sterke. Dette må vi innen idretten følge lojalt opp, hver og en må ta sitt ansvar for å hindre smittespredning. Dette hensynet må settes i fremste rekke. I tillegg er det viktig at alle følger retningslinjene med tanke på sportens omdømme fremover, sier generalsekretæren. 

NIF og NRYF's retningslinjer: koronavettregler-1 (1).pdf0 Kommentar

Trening med Amund

Postet av Bergen Rideklubb den 3. Apr 2020

      

TIMEOPPSETT:   Lørdag 11. og søndag 12. april.xlsx  oppdatert 10. april kl. 19:20


Det blir trening med Amund følgende dager:

       - Lørdag 4. og søndag 5. april - påmelding fredag (i dag) 3. april innen kl. 20:.  Start kl. 11:00 00 begge dager


- tirsdag 7. og onsdag 8. april - påmelding innen søndag 5. april kl. 18:00 - Start kl. 11:00 begge dager


- lørdag 11. og søndag 12. april - påmelding innen onsdag 8. april kl. 18:00 - Start kl. 11:00 begge dager


Fra uke 16 settes det opp vanlig trening med start kl. 14:00.  Timene avholdes med maks 4 elever på timen.

Det er ikke tillatt å gå på annen time uten at man har fått bekreftelse på at det er i orden.  Epost sendes til post@bergen-rideklubb.no ved endring.


Alle SKAL lese gjennom vedlagte koronavettregler og sørge for at disse overholdes: koronavettregler-1 (1).pdf

Fint om også alle hestepassere informeres


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline