Oppdatert informasjon fra styret vedr Corona

Postet av Bergen Rideklubb den 15. Mar 2020

        

Styret oppfordrer igjen alle til å holde seg oppdatert på siste gjeldende retningslinjer fra myndigheter og fra forbundet når det gjelder Korona virus og forebygging av smitte. Her har alle personer i Norge et enkelt ansvar å følge opp.

Når det gjelder hva vi kan gjøre i stallen vår for å minske smittespredning best mulig er det viktig at alle husker:

Forebyggende smittetiltak:

 • God håndhygiene, vask med såpe og vann er det beste, bruk eventuelt Antibac i tillegg. Dersom ikke såpe er tilgjengelig så bruk Antibac mellom hvert gjøremål.
 • Ikke ta dere opp i ansikt, munn, da dette kan spre smitte via hender (kontaktsmitte)
 • Ikke nys eller host på andre
 • Antall personer i stallen skal begrenses til et minimum. Det er kun de som skal stelle/ri hest som har tilgang til anlegget vårt!
 • Hold avstand til hverandre (minst 1-1,5 meter), både i stall og under riding/leing/tur osv.

 

Besøkende inn/ut:

Ingen hester skal transporteres til eller fra eget anlegg. Vi må sørge for at kun hester/ryttere som tilhører anlegget blir der, slik at vi unngår gjennomtrekk av mennesker (lukkede system). Anlegget er nå åpen kun for egne oppstallører/ryttere.

Hestevelferd må tas hensyn til (tilsyn av veterinær, bortkjøring til klinikk o.l.)

 

 

Aktivitet på anlegget:

 • Kun 5 ryttere får ri samtidig i store ridehall. Rubbhall er øremerket rideskolehester. Bruk utebaner om mulig. Det viktige nå er at ryttere sprer seg, minimum avstand er 1-1,5 meters mellom hverandre.

 

 • Opprett «turnus ordning» i de enkelte stallene slik at det kun er de personer som strengt tatt er nødvendig å ferdes på anlegget vårt. Gjelder de samme regler i stallen som ellers i samfunnet, minst mulig folkesammenkomster.

 

 • Opphold deg minst mulig i stallen. Bruk minst mulig tid planlegg og tenk gjennom oppgavene dine og hva du skal gjøre med hesten på forhånd.

 

 • Kun 2 personer i salrommet om gangen, vent på tur og vis hensyn.

 

 • Bruk kun eget utstyr, både til rytter og hest. Husk god håndvask etter man er ferdig med gjøremål, mellom hver hest o.l.

 

 • Benytt hansker som vern mot berøringsflate, gjerne engangshansker som skiftes.

 

 • Hold deg til din egen stall (besøk ikke andre staller om det ikke foreligger et absolutt behov, hestevelferdsbehov er gyldig grunn).

 

 • Stallen er stengt under foring (se oppslag for tider).

 

 

Annen Informasjon:

 • Vi er ennå i en situasjon hvor det er vanskelig å ha full oversikt over de økonomiske implikasjoner denne situasjonen kan gi. Styret og ledelsen jobber kontinuerlig med å sikre forsvarlig drift.
 •  Vi vil så langt det lar seg gjøre legge til rette for at det blir mulig å ta igjen timene kostnadsfritt.

 

 • Alle som ikke føler seg friske, eller har en i familie som er forkjølet/influensa syk skal IKKE komme i stallen. Ta kontakt med Gro dersom det gjelder hester i rideskolen. Ellers må alle ryttere ta kontakt med hesteeier dersom de ikke kan komme i stallen

 

 • Styret og ledelsen følger opp lovpålagte retningslinjer for å bekjempe Korona virus. Vi håper og tror at alle våre oppstallører og ryttere holder seg oppdatert på retningslinjer fra myndigheter og forbund, og etterlever dette også i stallen vår.  Det er en krevende periode for nasjonen og hvert enkelt menneske nå. Dersom alle følger lojalt opp retningslinjer i hverdagen, kan vi sammen bekjempe smittespredning av Korona Virus.

 

 

Mvh

Styret i Bergen Rideklubb


0 Kommentar

Idrettsforbundet: - All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

Postet av Bergen Rideklubb den 12. Mar 2020

   På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

                            

 

                                    

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til den svært krevende og alvorlige situasjonen som spredningen av koronaviruset har skapt i Norge. Dette er en situasjon norsk idrett tar på største alvor og som nå får enorm innvirkning på all idrettsaktivitet i Norge. 

- Denne avgjørelsen får dessverre store konsekvenser for idrettsaktiviteten i våre 11.000 idrettslag over hele landet. Men vi er beredt til å ta føringene som kommer fra norske helsemyndigheter på største alvor og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendig for å hindre smittespredning i samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll 
 
Ønsket tydelig svar fra myndighetene 
- Situasjonen er svært krevende og vi er glade for at nå har fått et tydelig svar fra norske helsemyndigheter og på bakgrunn av de føringene vi nå har fått avlyses all idrettslig aktivitet, treninger og konkurranser inntil videre, sier Kjøll.  
 
Generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund, sier at prosessen internt i idrettsorganisasjonen har vært veldig god i denne vanskelige tiden med god informasjonsflyt og nært samarbeid i hele denne krevende perioden.  
 
- Vi har jobbet iherdig med denne saken de siste ukene sammen med særforbund og idrettskretser – og alle ser alvoret i denne situasjonen. Vi er glade for at helsemyndighetene raskt har gitt oss et tydelig svar på hva vi  gjøre i dag.  Beslutningen er dramatisk for samfunnet og for norsk idrett, men liv og helse trumfer alle andre hensyn, sier Karen Kvalevåg.  
 
Konsekvenser 
Situasjonen som har oppstått får enorme konsekvenser, også for alle som er involvert i norsk idrett.  
- Norges idrettsforbund jobber med å etablere et enhetlig system for å rapportere inn konsekvensene dette får for idrettsorganisasjonen og våre frivillige, slik at vi samlet kan opprettholde den gode dialogen med Kulturdepartementet fremover. 


0 Kommentar

Trening Amund uke 11

Postet av Bergen Rideklubb den 9. Mar 2020

             uke 11.xlsx


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline