Årsmøte - Ny innkalling

Postet av Bergen Rideklubb den 24. Mar 2019

Som tidligere informert har vi dessverre sett oss nødt til å utsette årsmøtet. Smittesituasjonen har ført til at det meste av styrets tid har gått med til å håndtere alle de utfordringene som smittesituasjonen og Mattilsynets båndlegging av anlegget vårt har medført.

Vi synes og det ville være uheldig med utskiftninger i styret, midt oppe i denne situasjonen.

Utsettelsen av årsmøtet er godkjent av Hordaland Idrettskrets.

Det innkalles herved til årsmøte mandag 29/4 på Liland Grendehus (mrk. ikke Salen på Flesland denne gang)

Vedlagt følger ny innkalling

Innkalling revidert.docx


0 Kommentar

Norgesserien 2019

Postet av Bergen Rideklubb den 23. Mar 2019
STEVNET ER AVLYST


Bergen Rideklubb arrangerer 1. kvalifisering Norgesserien 22. - 24. mars.

Stevneinvitasjon finner du her: http://www.horsepro.no/index.php?r=show/event/event&eventId=17591

Påmeldingsfrist er: 7. mars kl. 18:00


Norgesserien er laghopping i ulike divisjoner for klubber tilsluttet NRYF. Hver klubb kan stille med flere lag i en eller flere divisjoner. Hver divisjon er åpen for et ubegrenset antall lag.

Hvert lag består av tre eller fire ekvipasjer fra samme klubb, hvorav de tre beste resultater i hver klasse/avdeling er tellende. Lagene behøver ikke ha samme sammensetning i de to kvalifiseringene og finalene. Alle lag må ha en lagleder i henhold til KRI §§ 127 og 132

Ekvipasjene i finalene må ha gjennomført høyeste klasse finalen går i på D-stevne eller høyere.  Hver rytter kan starte i flere divisjoner på ulike hester. Ingen rytter kan dog starte i samme divisjon i samme Norgesserie-stevne med mer enn én hest. En hest kan ikke delta i samme Norgesseriestevne med flere ryttere.

Ekvipasje som starter i 4. divisjon kan ikke ha plassering i klasser over 1,10m, ekvipasje som starter 3. divisjon kan ikke ha plassering i klasser over 1,20m, ekvipasje som starter i 2. divisjon kan ikke ha plassering i klasser over 1,30m


Hinderhøyder/Klasser                      1.div.               2.div.               3.div.               4. div

1. Kvalifisering innendørs                   1,15                 1,05                 0,95                 0,80

2. Kvalifisering utendørs                     1,20                 1,10                 1,00                 0,80

Finale                                                  1,20                 1,10                 1,00                 0,80


0 Kommentar

Mattilsynet på befaring

Postet av Bergen Rideklubb den 13. Mar 2019


Rideklubben hadde Mattilsynet på befaring i dag (onsdag 13/3) etter at vi ble pålagt restriksjoner på grunn av påvist sykdom med Equint Herpesvirus type 1( EHV-1):

Restriksjonene er:

• Ingen hester får forlate stallene/ anlegget til Bergen rideklubb på Sletten gård og ingen nye hester får tas inn i stallene. 

• Det skal etableres tiltak for å hindre smittespredning i stallene.

 • Uvedkommende skal ikke gis adgang til stallene.


Vedtaket er fattet med hjemmel i dyrehelseforskriften § 29 C-sjukdom Restriksjonen vil gjelde fra 7. mars 2019 og til den oppheves av Mattilsynet.


På befaringen i dag onsdag 13.mars gav Mattilsynet ros for de tiltakene klubben hadde gjort og for at vi i tidlig fase hadde opprettet gode tiltak som blant annet en "karantene" stall, sone inndeling av bruk av haller og baner og godt forebyggende smittevern.


Rideklubben vil benytte anledningen til å takke alle oppstallører og brukere av anlegget for et fantastiskt bidrag så langt. Klubben hadde ikke klart det uten denne innsatsen fra dere alle.

En stor takk til alle som har bidratt positivt og funnet konstruktive løsninger for at denne vanskelige situasjonen kunne håndteres på best mulig måte.


En spesiell takk til Gro for den flotte innsatsen hun har gjort for at vi på best mulig måte har klart å håndtere en slik vanskelig situasjon.


Vi er ennå ikke helt i mål . Vi må fortsatt opprettholde de tiltakene vi allerede har innført for å hindre at vi får flere utbrudd, noe vi heldigvis ikke har fått på en stund nå! Det er jo slik at for hvert nytt utbrudd, så starter karantenetiden på nytt.

Vårt hovedmål er selvsagt å komme tilbake til normal aktivitet igjen og dersom alt går som vi håper så kan vi om ikke lenge arrangere stevner og treninger for alle, og vi er avhengige av felles innsats og respekt for de tiltak som er innført.

Vi vil ha tett dialog med  Mattilsynet og veterinær i tiden fremover for å avklare lettelse i tiltakene og normalisering av situasjonen. Vi kommer tilbake med ny info, så snart der er noe nytt.0 Kommentar

Oppdatert konkurransereglementer 2019

Postet av Bergen Rideklubb den 13. Mar 2019


Alle tilgjengelige konkurransereglement ligger nå ute på rytter.no. Disse er gyldig fra 4.mars. 

For Mounted Games og Voltige så vil 2018 reglementet være gjeldende og i 2019.

Alle oppdaterte konkurransereglement finner dere her:

https://www.rytter.no/stevnestart/reglement/ 


0 Kommentar

Tar spranget med spennende cuper i 2019

Postet av Bergen Rideklubb den 13. Mar 2019

Sprangryttere rundt om i hele landet kan glede seg til en sesong der det tradisjonelle cup-tilbudet er krydret med adskillige spennende nye cuper, Grenutvalget i denne grenen tar spranget inn i 2019 med cuper både for bredden og toppen, ponni og hest – i år får norske sprangryttere blant annet en mulighet til å ri med på Norges svar på intet mindre enn Global Champions League – Borg Bygg Team Challenge Cup.

HESTESPORT: Tekst og foto: Rebecca Ballestad-Mender

Sesongen bringer med seg et helt nytt konsept til norske sprangbaner. Konseptet er likevel velkjent – inspirert av Global Champions Tour og deres Global Champions League, der ryttere på tvers av nasjoner deltar på samme lag, introduserer GU-S i år Borg Bygg Team Challenge, et GLC i norsk mini-format der hinderhøyden ligger på 1,30-1,35 m.

Cupen, som har Borg Bygg som hovedsponsor, arrangeres ved fem kvalifiseringsstevner i løpet av sesongen og en finale som går under innendørs NM for junior på Melsom 31. oktober – 3. november. Hvert lag består av 3-5 ryttere, der minst en av disse er U21 eller yngre. To ryttere rir hver kvalifisering – der poengberegningen gjøres etter World Cup-tabellen. Laget oppnår poeng på sine tre beste stevner. Alle lagryttere deltar også individuelt i klassen. 
Hvert lag må ha en lagkaptein og en sponsor som betaler kroner 5000 for laget. Sponsor gir laget navn, og det gis anledning til å ri med like sponsorjakker, skjorter, vester eller gensere i stedet for ridejakker. 
Halvparten av lagene – og minst seks lag – får delta i finalen, der lagene begynner på null poeng. Premiering skjer til de tre beste lagene – her er det snakk om henholdsvis 30 000 til vinnerlaget, 20 000 til nestbeste lag og 10 000 til laget på tredjeplass.

Hööks Cup er også et nytt tilbud av sesongen – myntet på bredden. Cupen går i 1,10 m, og de 20 beste rytterne kvalifiserer til finale under Sørlandparkens storstevne i Sørlandshallen i september.

Disse nye cupene på hestesiden kommer i tillegg til de tradisjonelle cupene som NRYF Ungdomscup for junior og unge ryttere, Felleskjøpet Champion Cup og Sprangsportens Venner Cup. Fjorårets nykomling Grand Prix Cup på 1,50 m nivå fortsetter, nå med prefikset Kingsrød Trading Grand Prix Cup.

Cup-tilbudet til children-rytterne avklares senere.

Ponnirytterne er så definitivt fremtiden, og i 2019 vil det være cup-tilbud som dekker både rekruttering, bredde og topp. 
Mariero Pony Trophy, inspirert av FEI Pony Trophy, er myntet for toppekvipasjene på ponnisiden. Her skal kategori I ponniene hoppe på Grand Prix-nivå og kvalifisere til finale under innendørs-NM for juniorer på Melsom. Denne finalen vil dermed gå samme helg som tilsvarende cup for våre toppryttere på seniornivå, Kingsrød Trading Grand Prix Cup.

På breddenivå fortsetter de eksisterende cupene TopSpec Cup for ponni kategori 3, Agria Dyreforsikring Cup for ponni kategori 2, OHS Cup for ponni kategori I – og TopSpec går inn som ny sponsor i det som tidligere het Spillers Cup for ponni kategori I og 2.

Se mer om alle cup-mulighetene over hinder 2019 her!0 Kommentar

Mattilsynet fatter vedtak om båndlegging av hesteholdet ved Bergen Rideklubb sitt anlegg på Sletten gård

Postet av Bergen Rideklubb den 7. Mar 2019


Vedtak om båndlegging 

Bergen Rideklubb ilegges følgende restriksjoner på grunn av påvist sykdom med Equint Herpesvirus type 1( EHV-1):


• Ingen hester får forlate stallene/ anlegget til Bergen rideklubb på Sletten gård og ingen nye hester får tas inn i stallene. • Det skal etableres tiltak for å hindre smittespredning i stallene.

 • Uvedkommende skal ikke gis adgang til stallene.


Vedtaket er fattet med hjemmel i dyrehelseforskriften § 29 C-sjukdom Restriksjonen vil gjelde fra 7. mars 2019 og til den oppheves av Mattilsynet.

Årsak til restriksjonen er: Listeført sykdom landdyr/akvatiske dyr, diagnose: Rhinopneumonitt (virusabort) - Equine rhinopneumonitis

Dyrehelseforskriften angir at dyr med kliniske tegn på C-sjukdom skal ikke bringes i kontakt med dyr fra andre besetninger. 

Mattilsynet kan: 1) dispensere fra forbudet i første ledd og sette vilkår for dispensasjonen 

2) legge ytterligere restriksjoner på dyrehold hvor det er mistanke om eller tilfelle av C-sjukdom.
EHV-1 sjukdom hos hest er en C-sjukdom. 

Mattilsynet har besluttet å legge ytterligere restriksjoner på dyrehold med mistanke om EHV-1 sjukdom. Dette er nødvendig for å begrense et utbrudd som kan gi alvorlig sykdom hos hest.


0 Kommentar

Drammen Spring Tour 2019

Postet av Bergen Rideklubb den 4. Mar 2019


Åpner for påmelding 8.mars


Se info på Rytter: LINK


0 Kommentar

Anbefaling fra Rytterforbundet etter påvist herpessmitte

Postet av Bergen Rideklubb den 2. Mar 2019Basert på FEIs anbefalinger og tiltakene som gjøres i Danmark, legger Norges Rytterforbund seg på samme linje slik at det er samkjørt i Skandinavia.

FEIs Veterinærdirektør sendte ut den 28.februar en anbefaling til kontaktveterinær i Sverige, Danmark og Norge om ytterligere tiltak. Anbefalingen var at hestene fra stevnet i Lillestrøm, isoleres i to uker ekstra. For de norske hestenes del vil dette innebære karantene til og med søndag 17.mars.

Anbefaler økt karantenetid

Etter mistanke om ekvint herpesvirus på stevne, anbefalte Norges Rytterforbund at man bør måle hestens temperatur to ganger daglig, morgen og kveld, over en 10 dagers periode etter å ha reist fra stevneplassen i Lillestrøm. Mistanken er nå bekreftet.

NRYF anbefaler derfor nå økt karantenetid til 21 dager basert på anbefalingen fra FEI og slik som Danmark og Sverige gjør.

For å unngå ulike oppfatninger om antall dager, anbefales karantenen til å vare til og med søndag 17. mars

  • Dette gjelder og for hester som står ved samme stall, som de gjeldende hestene fra Lillestrøm.
  • Denne anbefalingen gjelder alle hester som deltok under NHF, uavhengig av hvor de stod oppstallet.
  • I karantenetiden bør man fortsette å måle temperaturen to ganger om dagen. Temperaturen skal være under 38,5 grader (etter anbefaling fra FEI).
  • Hvis ingen hester i stallområdet viser tegn til nevrologiske symptomer, forhøyet temperatur, utflod fra nesen eller hoste i løpet av karanteneperioden, kan karantenen oppheves.

Karantenen bør ses på som et forebyggende tiltak for å forhindre ytterligere smitte.


For arrangører og staller som planlegger arrangementer
Norges Rytterforbund vil på det sterkeste anbefale at staller som har hester fra stevnet på Lillestrøm oppstallet, avlyser sine arrangement som innebærer trafikk av hester utenfra, frem til og med søndag 17. mars. Dette gjelder stevner, samlinger, treninger og aktiviteter med hest.

Arrangører med staller som ikke har hester fra stevnet i Lillestrøm, kan selv vurdere om de skal gjennomføre sine arrangementer, men bør ha fokus på gode smitteforebyggende tiltak og vise aktsomhet.

Vi har et kollektivt ansvar for å hindre ytterligere smittespredning, og det er viktig at alle nå setter hestehelsen og hestevelferden i fokus!

Odd Magnus Knævelsrud
Kontaktveterinær
Norges Rytterforbund

Informasjon på Mattilsynets hjemmeside

Ta ellers kontakt med lokal veterinær og mattilsynet vedrørende spørsmål og informasjon!


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline